leider
malheureusement
unfortunately
infelizmente
an der Vakanz hate mer leider keng Chance mam Wieder