hunn
geleiert
intransitiv
leiern monoton sprechen
psalmodier parler d'une voix monotone
to drone to speak in a monotone
salmodiar falar monotonamente
ech verdroen net, wann d' Kanner 1 beim Liese leieren