kee Pluriel
Lehrgeld
frais d'apprentissage
apprenticeship fee
custo de aprendizagem
fréier hunn d' Gesellen 1 hirem Meeschter misse Léiergeld bezuelen
EGS si huet Léiergeld ginn duerch eng schlecht Erfarung huet si eppes bäigeléiert