Léiermeeschteschen
Léiermeeschtesche
Lehrmeisterin Meisterin im Handwerk
maître d'apprentissage femme
instructor master craftswoman
mestra (de ofício)
meng Léiermeeschtesch huet mir verschidde wäertvoll Technike bäibruecht