Léierziler
Unterrichtsziel
objectif pédagogique
learning objective teaching goal
objetivo pedagógico
de Stagiaire muss d' Léierziler 1 vu senge Stonne méi prezis definéieren