1
kee Pluriel
Lektüre das Lesen
lecture action de lire
reading act of reading
leitura ação de ler
bei der Lektür vun engem spannende Krimi kann ech mech am beschten entspanen
2
Lektüren
Lektüre
Lektüre Lesestoff
lecture matière à lire
reading (material)
leitura material de leitura
dat heite Buch kann ech der als Lektür nëmme recommandéieren
wat hëls du vu Lektür mat an d' Vakanz? 1