hunn
gelëmmelt
intransitiv
1
EGS
herumlümmeln herumlungern
traîner flemmarder
to loiter to loaf around
mandriar preguiçar
déi puer Kärelen hunn de ganze Mëtteg um Trottoir virum Bistro gelëmmelt
reflexiv
2
EGS
sich lümmeln
se vautrer s'avachir
to sprawl to slouch
refastelar-se repimpar-se
dee Latzert huet sech an eng Fotell gelëmmelt an d' Féiss 1 op den Dësch geluecht