Lëtzebuergerinnen
Lëtzebuergerinne
Luxemburgerin
Luxembourgeoise
Luxembourger
luxemburguesa
meng bescht Frëndin ass Lëtzebuergerin