Liblingsautorinnen
Liblingsautorinne
Lieblingsautorin
autrice préférée
favourite author female
autora preferida
meng Liblingsautorin huet endlech hiert neit Buch presentéiert
Liblingsschrëftstellerin
Liblingsautorin
Liblingsschrëftstellerin