kee Singulier
zu Liefzäiten
zu Lebzeiten
de son vivant
during one's lifetime
enquanto vivo
dee Moler war schonn zu Liefzäite berüümt