Liesen
Liese
Traubenlese
vendange(s)
grape harvest
vindima
hie kënnt elo schonn iwwer 20 Joer an d' Lies 1 hëllefen
Drauwelies
Lies
Drauwelies