hunn
gelies
transitiv
lesen Trauben
vendanger
to pick grapes
vindimar
haut hu mer de ganzen Dag Rivaner gelies
muer fänkt de Wënzer u mat liesen