kee Pluriel
Lebensende
fin de (la) vie
end of one's life death
fim de vida
d' Zil 1 vun der Palliativmedezin ass et, dem Patient e würdegt Liewensenn ze erméiglechen