kee Pluriel
Lebensqualität
qualité de vie
quality of life
qualidade de vida
de Kandidat wëllt sech fir d' Liewensqualitéit 1 a sengem Duerf asetzen