lebenswichtig
vital essentiel
vital essential
vital essencial
proppert Drénkwaasser ass fir de Mënsch liewenswichteg