Liewerflecken
Liewerflecke
Leberfleck
lentigo
mole liver spot
lentigem
hatt huet en opfällege Liewerfleck um Aarm