Liewerkrisen
Liewerkrise
Leberkrise
crise de foie colique hépatique
liverishness queasiness
crise de fígado cólica hepática
deslescht hat ech matzen an der Nuecht eng Liewerkris