Ligeneschen
Ligenesche
Lügnerin
menteuse
liar female
mentirosa
déi Ligenesch huet keng Schimmt, engem riicht an d' Gesiicht 1 ze léien!