Liichtfanken
Liichtfanke
1
leichtfertige(r) Mensch
étourdi tête en l'air
featherbrain
doidivanas cabeça no ar
dee Liichtfank huet sech guer net op säin Exame virbereet
2
Leichtfertigkeit Leichtsinnigkeit
irréflexion étourderie
thoughtlessness recklessness
estouvamento leviandade
et ass puere Liichtfank , 1 fir Champignonen z'iessen, déi een net eendeiteg ka bestëmmen
Liichtsënn
Liichtsënnegkeet
2
Liichtfank
Liichtsënn
Liichtsënnegkeet