Liken
Likë
Likes
Like
like
gosto like nas redes sociais
fir mäi leschte Post hunn ech schonn iwwer fofzeg Likë kritt