linguistisch
linguistique linguistiquement
linguistic linguistically
linguístico linguisticamente
eng linguistesch Etüd huet bewisen, datt dës zwee Dialekter näischt mateneen ze dinn hunn
e Grupp vu Fuerscher ass amgaang, déi nei entdeckte Sprooch linguistesch ze analyséieren