Linieriichter
Linieriichteren
Linieriichtere
Linienrichter
juge de touche
linesman assistant referee
juiz de linha
bei Abseits hieft de Linieriichter säi Fändel