Logiciellen
Logicielle
Programm Software
logiciel programme (informatique)
programme program
programa (informático)
déi nei Versioun vun deem Logiciel kann net op mäin ale Computer installéiert ginn
Programm
Software
Logiciel
Programm
Software