Lokomotivfürer
Lokomotivführer
mécanicien conducteur de locomotive
engine driver train driver
maquinista condutor de locomotiva
de Lokomotivfürer hat den Diks iwwersinn
Maschinist
Lokomotivfürer
Maschinist