Losering
Losering
Losering
Losering
d' Lousereng 1 an d' Koler 1 Baach sinn dat selwecht Gewässer