Luewer
1
Lob positive Beurteilung
compliment(s) éloge(s)
praise
cumprimento(s) elogio(s)
d' Mataarbechter 1 hu vun der Direktioun e grousst Luef kritt
niewent Luef muss een och Kritik kënne verdroen
vun deem kritt ee seelen e Luef