hunn
gelueft
transitiv
loben
louer approuver, féliciter
to praise
louvar elogiar
de Schoulmeeschter huet de Schüler fir seng gutt Prüfung gelueft