Luftrören
Luftröre
Luftröhre
trachée
trachea wind pipe
traqueia
him war eng Grimmel an d' Luftröre 1 geroden, e krut bal keng Loft méi