Lüsteren
Lüstere
Kronleuchter Lüster
lustre luminaire
chandelier
lustre candeeiro
um Lüster mussen e puer Bieren ersat ginn