Luuchteschalteren
Luuchteschaltere
Lichtschalter
interrupteur (électrique) d'une lampe
light switch
interruptor (da luz)
hallef am Schlof hunn ech nom Luuchteschalter getaascht