doch aber
or mais
mas porém
ech hu probéiert bei der Doktesch unzeruffen, ma et ass keen dropgaangen