Maikäferen
Maikäfere
Maikäfer
hanneton
May bug cockchafer
besouro
et gëtt Joren, do si vill Maikäferen an aner Joren, do gesäit ee guer keng
Meekiewerlek
Maikäfer
Meekiewerlek