Maison-médicallen
Maison-médicalle
Gesundheitszentrum für medizinische Grundversorgung in Luxemburg
maison médicale au Luxembourg
centro de cuidados de saúde primários com serviço de permanência no Luxemburgo centro de saúde
d' Maison-médicalle 1 sinn do, fir d' Urgencen 1 ze entlaaschten