na siehst du na also
ben oui justement
maja , 1 wat da soss?
maja , 1 ech sot der et jo!
maja , 1 wann s de eng Datz has, da weess de, wat s de ze dinn hues!
du hues Féiwer, maja , 1 da gees de elo an d' Bett! 1