mehrheitlich
majoritaire majoritairement, en majorité
majority in the majority
maioritário maioritariamente, na maioria
am Referendum brauche mer e majoritäre Vott
d' Awunner 1 hunn sech majoritär géint de Projet ausgeschwat