kee Pluriel
Asphalt
macadam asphalte
asphalt tarmac
asfalto
maach d' Fënster 1 zou, an der Strooss maachen se de Makadamm frësch!
Asphalt
Makadamm
Asphalt