Mallen
Malle
1
Reisetruhe
malle coffre de voyage
trunk chest, suitcase
arca (de viagem)
mir hunn nach eng al Mall um Späicher stoen
2
Kofferraum
coffre d'une voiture
boot of a car
mala de um carro
ech kréien déi grouss Këscht net a meng Mall