hunn
maltraitéiert
transitiv
misshandeln
maltraiter
to abuse to mistreat
maltratar
et maltraitéiert een d' Déieren 1 net!
traktéieren
EGS