Mammekanner
Muttertöchterchen
fille à maman
mummy's girl
menina da mamã
meng Kusin ass e richtegt Mammekand ! 1