Manéieren
Manéiere
1
Art (und Weise)
façon manière
way manner, method
modo maneira forma
si huet eng charmant Manéier , 1 fir mat de Leit ëmzegoen
et gëtt op d' mannst 1 zwou Manéieren , 1 fir déi Rechenaufgab ze léisen
op déi Manéier kënns de ni zu eppes!
Aart (a Weis)
2
op eng Manéier
in gewisser Hinsicht
d'un certain point de vue
in a way in some ways
de certo modo de certa forma
op eng Manéier muss ech der Recht ginn, mee ech bleiwen awer bei menger Meenung
3
kee Singulier
Manieren Umgangsformen, Benehmen
manières comportement
manners
maneiras comportamento
schumm dech, du hues keng Manéieren ! 1
mir kënnen de Kanner hir schlecht Manéieren net duerchloossen
1
Manéier
Aart (a Weis)
Fassong
Uluecht