Mangoen
Mangoe
Mango
mangue
mango
manga fruto
vun den exotesche Friichten hunn ech d' Mangoen 1 am léifsten