wenig
peu
little barely enough, not much
pouco
d' Iesse 1 war gutt, mee et war e bësse mann
well ech krank sinn, strengen ech mech esou mann ewéi méiglech un
wéi ech nogerechent hunn, hat ech e puer Euro ze mann
wéineg
mann
wéineg