Mannequinen
Mannequine
1
Mannequin Model
mannequin modèle
model person
manequim modelo
ee vun de Mannequinen ass matzen am Defilé gefall
Model
2
Kleiderpuppe Schaufensterpuppe
mannequin figure articulée
mannequin dummy
manequim boneco articulado
an der Fënster steet e Mannequin am Bikini
1
Mannequin
Model