Mantelméiwen
Mantelméiwe
Larus marinus
Mantelmöwe
goléand marin
great black-backed gull
alcatraz-comum
wéi laang bréien d' Mantelméiwen 1 ? 1