Manuskripten
Manuskripte
Manuskripter
1
Manuskript Handschrift
manuscrit texte, ouvrage écrit à la main
manuscript written by hand
manuscrito texto escrito à mão, obra escrita à mão
an der Bibliothéik leie Manuskripter aus dem 12. Joerhonnert
Handschrëft
2
Manuskript Originalfassung
manuscrit texte original
manuscrito texto original
de Verlag wëllt mäi Manuskript net als PDF
déi Dokteraarbecht ass nach net publizéiert, mee du kanns se schonn als Manuskript zitéieren
3
Manuskript Vorlage, Notizen
notes préparation écrite
notas de discurso
de Riedner huet säi Manuskript op d' Säit 1 geluecht a fräi geschwat
1
Manuskript
Handschrëft