Märeien
Märeie
1
Gemeindeverwaltung
mairie administration municipale
town hall local council administration
administração municipal
ech hunn e Bréif vun der Märei kritt
Gemeng
Gemengeverwaltung
2
Rathaus
mairie bâtiment
town hall building
câmara municipal edifício
d' Märei 1 ass just niewent der Kierch
Gemeng
Stadhaus
1
Märei
Gemeng
Gemengeverwaltung
2
Märei
Gemeng
Stadhaus