Markéierungen
Markéierunge
1
Markierung Kennzeichen, Marke
marque signe balise
mark sign
marca sinal baliza
d' Ranner, 1 déi geschluecht ginn, hunn eng rout Markéierung
wann Dir de giele Markéierungen an der Klinick nogitt, kommt Der op d' Kannerstatioun 1
2
Markierung das Markieren
marquage
road markings
marcação ato de pôr marca
d' Strooss 1 ass gespaart, well se nach mat der Markéierung amgaang sinn