Marotten
Marotte
Marotte
marotte habitude
quirk
mania hábito
et ass eng Marott vun him, fir ëmmer e Schal ëmzehunn