Maschinisten
Maschiniste
Lokomotivführer
mécanicien conducteur de locomotive
engine driver train driver
maquinista condutor de locomotiva
de Maschinist krut d' Lokomotiv 1 nach esou just un d' Halen 1
Lokomotivfürer
Maschinist
Lokomotivfürer