hunn
gemäscht
transitiv
mästen
engraisser
to fatten (up)
engordar cevar
de Bauer huet e puer Schwäi gemäscht
EGS hien huet sech déi lescht Zäit gutt gemäscht hien ass déi lescht Zäit méi déck ginn
fett maachen
mäschten
fett maachen